Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος?


Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 211 1036555 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει το συντομότερο δυνατό στον τόπο του ατυχήματος και θα σας βοηθήσει στη καταγραφή του περιστατικού, στη συμπλήρωση του εντύπου και θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα. Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα δεν μπορεί να κινηθεί αυτοδύναμα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ρυμούλκησης σε
συνεργαζόμενο συνεργείο ή σε συνεργείο της επιλογής σας. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα